วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2552

ฟรี - อบรมการเรียนแพทย์แผนไทย ( 10 ) ภาพกิจกรรม

ชมรมแพทย์แผนไทยศูนย์โรงพยาบาลนครปฐม
จัดฝึกอบรมความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย
และการแปรรูปสมุนไพร ( ครีมนวดลดไขมัน )