วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ฟรี - อบรมการเรียนแพทย์แผนไทย ( 12 ) ภาพกิจกรรม

ชมรมแพทย์แผนไทยศูนย์โรงพยาบาลนครปฐม
จัดฝึกอบรมความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย
และการแปรรูปสมุนไพร ( ผงสมุนไพรขัดผิว)
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2552 เวลา 8.30 น.15.00. น.
1. ความรู้เรื่องสมุนไพรนานาชนิด
2. ความรู้เรื่องเภสัชกรรมแผนไทย
3. ผงสมุนไพรขัดผิว
:: สนใจติดต่อที่ คุณ หมอ - นพพร : 087-413-6372
อาจารย์ - ไพบูลย์ : 081-198-7689