วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ฟรี...อบรมแพทย์แผนไทย - แปรรูปสมุนไพร ( 3 )

ชมรมแพทย์แผนไทยศูนย์โรงพยาบาลนครปฐมจัดฝึกอบรมความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย และการแปรรูปสมุนไพร( การทำยาสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณ ) วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2551 เวลา 8.30 น. 15.00. น. 1. ความรู้เรื่องสมุนไพรหลายชนิด 2. ความรู้เรื่องเภสัชกรรมแผนไทย3. การทำยาสัฟันสมุนไพรสูตรโบราณไว้ใช้เอง
สนใจติดต่อที่ คุณ หมอ - นพพร 087-413-6372
อาจารย์ - ไพบูลย์ 081-198-7689