วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551

สมุนไพรเพื่อการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ

ในสภาวปัจจุบันที่ทั่วโลกกำลังตื่นตัวเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพกันนั้นจึงทำให้เกิดข้อกำหนดในการใช้เคมีภัณฑ์ที่เป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างการและสะสมไปสู่ผู้บริโภคได้จึงทำให้หลายๆฝ่ายที่มีหน้าที่ในการดูแลและป้องกันการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมีต้องห้ามและในอนาคตอันใกล้นี้หลายๆประเทศก็ได้เริ่มจำกัดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและผู้ใช้ เมื่อทั่วโลกหรือหลายๆประเทศต่างห้ามใช้ผลิตภัณฑ์สารเคมีดังกล่าวจึงทำให้หลายฝ่ายหันมาให้ความสนใจในสมุนไพรเพื่อเป็นทางเลือกในการผลิตสัตว์เศรษฐกิจกันมากขึ้น ด้วยภูมิปัญญาที่เป็นของไทยที่ได้ใช้สมุนไพรมาช้านาน โดยมีการใช้ในการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ เช่น วัว,ควาย ก็ได้ใช้ มะเกลือในการถ่ายพยาธิ ไก่,หมู ใช้ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน ตะไคร้ บอระเพ็ด ไพล กระชาย แห้วหมู และอื่นๆเป็นต้น ประมาณปี 2544 - 2546 เป็นปีที่มีการใช้สมุนไพรในการเลี้ยงสัตว์กันเป็นจำนวนมาก เช่นในการเลี้ยงกุ้ง มีการใช้มุนไพรร่วมกับจุลินทรีย์กันอย่างแพร่หลาย ที่ภาคตะวันออก เช่น ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด ได้ใช้สมุนไพรเพื่อเลี้ยงกุ้งโดยมีสมุนไพรที่ใช้ ดังนี้ 1. ฟ้าทะลายโจร 2. ลูกใต้ใบ 3. บอระเพ็ด 4. มะระขี้นก 5. ลูกยอ 6. ใบฝรั่ง 7. ขมิ้นชัน 8. พญายอ 9. และอื่นๆส่วนในภาคกลางและภาคใต้ก็มีการใช้กันเป็นจำนวนมากและกลุ่มสมุนไพรก็เหมือนกับทางภาคตะวันออก ในส่วนของการใช้ในสัตว์เศรษฐกิจชนิดอื่นเช่นไก่ชน ได้มีการใช้กันมานานแล้ว สมุนไพรที่ใช้เป็นหลัก ก็มี ขมิ้นชัน โดยมีการใช้ประโยชน์จากขมิ้นชันเป็นอันมาก ไม่ว่าจะเข้าตำรับยาบำรุง ยาอาบน้ำไก่ ใช้ทาตัวไก่ นวดไก่ สารพัด ส่วนไก่เนื้อ,ไก่ไข่,สุกรก็ได้ใช้สมุนไพรในการเลี้ยงเพื่อเป็นยาและอาหารป้องกันโรคต่างๆได้ มีงานวิจัยถึงผลของการใช้สมุนไพรเพื่อการผลิตสัตว์ออกมาหลายแห่งและเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก และได้มีการนำไปใช้และต่อยอดออกไปเป็นจำนวนมาก อนาคตการเลี้ยงสัตว์ทั่วโลกคงต้องพึ่งการใช้สมุนไพรเป็นหลัก ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายของพืชสมุนไพรที่สามารถนำมาใช้เพื่อการเลี้ยงสัตว์จำนวนมาก สิ่งหนึ่งที่ต้องพึงรู้ในการนำสมุนไพรมาใช้คือ ความรู้ความเข้าใจ เช่นรู้จักพืชสมุนไพรที่จะใช้ รู้จักวิธีใช้ รู้จักคุณภาพของสมุนไพรนั้นๆ เพื่อเป็นการใช้สมุนไพรให้ถูกวิธีและเกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด การใช้สมุนไพรนั้นต้องเริ่มจากการเปิดใจในการเริ่มใช้เสียก่อนจึงจะเกิดความเป็นไปได้ในการใช้ต่อไปข้อสำคัญต้องปรึกษาผู้ที่มีความรู้เรื่องสมุนไพรในการเลี้ยงสัตว์ จะทำให้การใช้สมุนไพรประสพผลสำเร็จ แล้วท่านเจ้าของฟาร์มที่กำลังสนใจหรือกำลังตัดสินใจใช้สมุนไพรนั้นเป็นการเริ่มต้นที่ดี จะได้เตรียมการผลิตสัตว์เศรษฐกิจที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและผู้ใช้ได้อย่างดี