วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ฟรี - อบรมการเรียนแพทย์แผนไทย ( 6 )

ชมรมแพทย์แผนไทยศูนย์โรงพยาบาลนครปฐม
จัดฝึกอบรมความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย และการแปรรูปสมุนไพร

( ครีมบำรุงผิวสมุนไพร )
วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2551 เวลา 8.30 น.15.00. น.
1. ความรู้เรื่องสมุนไพรนานาชนิด
2. ความรู้เรื่องเภสัชกรรมแผนไทย
3. ครีมบำรุงผิวสมุนไพร
สนใจติดต่อที่ คุณ หมอ - นพพร : 087-413-6372
อาจารย์ - ไพบูลย์ : 081-198-7689