วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552

พิธีไหว้ครู - ครอบครูแพทย์แผนไทย ( ชมรมแพทย์แผนไทยเทศบาลตำบลเขางู จ. ราชบุรี )

พิธีไหว้ครูและครอบครูแพทย์แผนไทย
ชมรมแพทย์แผนไทยเทศบาลตำบล เขางู
จังหวัด ราชบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๕๒
เวลา ๙.00 น.

ขอเชิญศิษย์แพทย์แผนไทยของชมรมฯ ทุกท่านร่วมงานไหว้ครูและครอบครูแพทย์แผนไทยเพื่อเป็นการประกอบพิธีให้กับศิษย์แพทย์แผนไทยที่ได้เรียนวิชาความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยในสาขาต่างๆและเพื่อเป็นการเครารพต่อครูบาอาจารย์ผู้ที่เป็นต้นแบบและผู้ที่ประสิทธิประสาทศ์วิชาความรู้ในด้านแพทย์แผนไทย พิธีไหว้ครูเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะได้เป็นหมอแผนไทยที่สมบูรณ์แบบเพื่อที่ราจะได้มีความเป็นหมอยาอย่างเต็มตัว จะได้ไม่ทำให้ผู้ที่เรียนวิชาความรู้ที่ได้รับแล้วนั้นไปใช้หรือทำแบบครึ่งๆกลางๆจะได้เป็นหมอแผนไทยที่สมบูรณ์และจะได้นำวิชาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติหรือทำได้ผลและไม่มีผลกระทบกลับมาทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในความรู้ความสามารถและนำไปปฏิบัติได้อย่างมั่นใจ ขอเชิญศิษย์แพทย์แผนไทยทุกท่านได้เข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน

ติดต่อที่ คุณ หมอ - ออม 081-880-3074
อาจารย์ - รัตนา 087-078-9922
อาจารย์ - ไพบูลย์ 081-198-7689

ฟรี..อบรมแพทย์แผนไทย - แปรรูปสมุนไพร ( 4 )

ชมรมแพทย์แผนไทยเทศบาลเขางู จ.ราชบุรี
ร่วมกับ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัด ราชบุรี
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
"พัฒนาภาคีเครื่อข่ายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรค ไม่ติดต่อด้วยองค์ความรู้แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2552"
ในหัวข้อ
( การฝึกปฏิบัติการแปรรูปสมุนไพรการทำผงสมุนไพรขัดผิว )
และความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย
เวชกรรม ,
เภสัชกรรม ,
ผดุงครรภ์แผนไทย
วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2552 เวลา 8.30 น. 16.00. น.
สนใจติดต่อที่ คุณ หมอ - ออม 081-880-3074
อาจารย์ - รัตนา 087-078-9922
อาจารย์ - ไพบูลย์ 081-198-7689

ฟรี - อบรมการเรียนแพทย์แผนไทย ( 11 )

ชมรมแพทย์แผนไทยศูนย์โรงพยาบาลนครปฐม

จัดฝึกอบรมความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย
และการแปรรูปสมุนไพร ( พิมเสนน้ำสูตรพิเศษ)

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2552 เวลา 8.30 น.15.00. น.

1. ความรู้เรื่องสมุนไพรนานาชนิด
2. ความรู้เรื่องเภสัชกรรมแผนไทย
3. พิมเสนน้ำสูตรพิเศษ
สนใจติดต่อที่ คุณ หมอ - นพพร : 087-413-6372
อาจารย์ - ไพบูลย์ : 081-198-7689

อาลัยแด่ท่าน อาจารย์ พ.ต.ท.สุขเกษม ทิมมาศ

อาลัยแด่ท่านอาจารย์
พ.ต.ท. สุขเกษม ทิมมาศ
นายกสมาคมแพทย์แผนโบราณวัดมหาธาตุท่าพระจันทร์
::
จากใจศิษย์
แพทย์แผนโบราณวัดมหาธาตุท่าพระจันทร์
กรุงเทพ
21 เมษายน 2552
กำหนด สวดอภิธรรมศพ
21 - 26 เมษายน 2552
พิธีบรรจุศพ
27 เมษายน 2552 19.30 น.
วัดโสมนัสวิหาร ศาลา 10
::
ไพบูลย์ เจริญพรเวช
::
ต่อแต่นี้พวกเราจะไม่มีท่านอาจารย์อีกแล้ว

ฟรี..อบรมแพทย์แผนไทย - แปรรูปสมุนไพร ( 3 ) ภาพกิจกรรม

ชมรมแพทย์แผนไทยเทศบาลเขางู จ.ราชบุรี

ร่วมกับสำนักงานป้องกันโรคที่ 4 จังหวัด ราชบุรี

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

"พัฒนาภาคีเครื่อข่ายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรค ไม่ติดต่อด้วยองค์ความรู้แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2552"

ในหัวข้อ

( การฝึกปฏิบัติการแปรรูปสมุนไพรการทำครีมนวดเท้าไพล )

และความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย

เวชกรรม ,

เภสัชกรรม ,

ผดุงครรภ์แผนไทย

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2552 เวลา 8.30 น. 16.00. น.

ภาพกิจกรรม
::
รดน้ำอาจารย์ทั้ง 2ท่านในวันสงการนต์
อาจารย์ ไกร มาศพิมล สาธิการใช้ผักเป็นยาสมุนไพร

มาทำอาหารเพื่อสุขภาพ
อาจารย์ ไพบูลย์ เจริญพรเวช


สอนหลักเภสัชกรรมแผนไทย-การแปรรูปสมุนไพร
::