วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2551

พิธีไหว้ครู - ครอบครูแพทย์แผนไทย ( ชมรมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาล นครปฐม )

พิธีไหว้ครูและครอบครูแพทย์แผนไทย
ชมรมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาล นครปฐม
จังหวัด นครปฐม
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๑
เวลา ๙.00 น.
ขอเชิญศิษย์แพทย์แผนไทยของชมรมฯ ทุกท่านร่วมงานไหว้ครูและครอบครูแพทย์แผนไทยเพื่อเป็นการประกอบพิธีให้กับศิษย์แพทย์แผนไทยที่ได้เรียนวิชาความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยในสาขาต่างๆและเพื่อเป็นการเครารพต่อครูบาอาจารย์ผู้ที่เป็นต้นแบบและผู้ที่ประสิทธิประสาทศ์วิชาความรู้ในด้านแพทย์แผนไทย พิธีไหว้ครูเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะได้เป็นหมอแผนไทยที่สมบูรณ์แบบเพื่อที่ราจะได้มีความเป็นหมอยาอย่างเต็มตัว จะได้ไม่ทำให้ผู้ที่เรียนวิชาความรู้ที่ได้รับแล้วนั้นไปใช้หรือทำแบบครึ่งๆกลางๆจะได้เป็นหมอแผนไทยที่สมบูรณ์และจะได้นำวิชาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติหรือทำได้ผลและไม่มีผลกระทบกลับมาทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในความรู้ความสามารถและนำไปปฏิบัติได้อย่างมั่นใจ ขอเชิญศิษย์แพทย์แผนไทยทุกท่านได้เข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน

ติดต่อที่ คุณ หมอ - นพพร 087-413-6372
อาจารย์ - ไพบูลย์ 081-198-7689

ฟรี - อบรมการเรียนแพทย์แผนไทย ( 4 )

ชมรมแพทย์แผนไทยศูนย์โรงพยาบาลนครปฐม
จัดฝึกอบรม
ความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย และการแปรรูปสมุนไพร
( ชาสมุนไพรอดบุหรี - สมุนไพรสูตรลดน้ำหนัก )
วันเสาร์ท์ 18 ตุลาคม 2551 เวลา 8.30 น. 15.00. น.
1. ความรู้เรื่องสมุนไพรนานาชนิด
2. ความรู้เรื่องเภสัชกรรมแผนไทย
3. การทำชาสมุนไพรอดบุหรี
4. การทำสมุนไพรลดน้ำหนัก ( ลดความอ้วน )
สนใจติดต่อที่ คุณ หมอ - นพพร 087-413-6372
อาจารย์ - ไพบูลย์ 081-198-7689

เรียนแพทย์แผนไทย - แปรรูปสมุนไพรชมรมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลนครปฐม

กิจกรรมการเรียนแพทย์แผนไทย
โดยชมรมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาล นครปฐม
จ. นครปฐม
วันที่ 20 กันยายน 2551
ความรู้ทั่วไปจาก อาจารย์ ไกร มาศพิมล
ความรู้แพทย์แผนไทยจาก อาจารย์ ไพบูลย์ เจริญพรเวช
สอนเภสัชกรรมแพทย์แผนไทยและภาคปฏิบัติการเรียนรู้สมุนไพร
- แปรรูปสมุนไพร ทำโลชั่นน้ำมันตะไคร้หอม


ลงทะเบียนเข้าอบรม

อาจารย์ ไกร มาศพิมล
ผู้เข้าอบรมนำสมุนไพรมาถามอาจารย์

บรรยากาศผู้เข้าอบรม

อาจารย์ ไกร มาศพิมล - อาจารย์ ไพบูลย์ เจริญพรเวช บรรยายแพทย์แผนไทย
ภาพบรรยากาศการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ การแปรรูปสมุนไพร โลชั่นน้ำมันตะไคร้หอม

วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2551

ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ - ความรู้เรื่องสมุนไพร

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ และความรู้เรื่องสมุนไพร
การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรนานาชนิดโดยเฉพาะท่านที่กำลังเรียนแพทย์แผนไทย และบุคคลทั่วไปที่สนใจในสมุนไพรท่านจะได้รับความรู้และการได้รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ที่สามารถนำมาดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นได้ และสุดท้ายจะได้รับความรู้เรื่องการทำหรือแปรรูปสมุนไพร ( การทำยาดมจากสมุนไพรสูตรพม่า ) ที่เป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันนี้ กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของท่านเอง สัมผัสกับธรรมชาติที่มีบรรยากาศและอากาศที่ดี

โปรแกรม " ท่องเที่ยวสุขภาพดีที่บึงปรีดา " 2 วัน 1 คืน

กำหนดการเดินทาง วันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2551

วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน กรุงเทพ - บึงปรีดา รีสอรท์ - อบรมการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร - กิจกรรมวอร์คแรลลี่ - ปาร์ตี้ไนท์

05.30 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เชิญทุกท่านลงทะเบียน ( รถออกที่ข้างรั้ว ม. ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตรงข้ามธนาคาร ไทยพาณิชย์สาขาท่าพระจันทร์ )

06.00 น. นำท่านออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ บึงปรีดา รีสอร์ท จ. เพชรบุรี โดยรถโค้ชปรับอากาศชั้นหนึ่งมีเจ้าหน้าที่ ต้นน้ำทัวร์ คอยอำนวยความสะดวก บริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (1) บนรถ เชิญท่านสนุกสนานกับเกมส์บันเทิงต่างๆ ระหว่างการเดินทางพร้อมของรางวัลโดยมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญการ

09.30 น. ถึงที่พักเชิญท่านรับประทานเครื่องดื่มสมุนไพร ก่อนเชิญทุกท่านเข้าห้องประชุมเพื่อชมการสาธิต " การผลิตยาดมสมุนไพรสูตรพม่า " พร้อมสูตรและวิธีทำ ดดยวิทยากร อาจารย์ ไพบูลย์ เจริญพรเวช บภ.

12.00 น. เชิญทุกท่านรับประทานอาหารเที่ยงแบบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (2)

14.00 น. เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ลานกิจกรรมเพื่อร่วมกิจกรรมวอร์คแรลลี่

16.00 น. สิ้นสุดกิจกรรมเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. บริการอาหารเย็นร่วมกัน (3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท เชิญท่านอิ่มอร่อยกับอาหารเพื่อสุขภาพ นานาชนิด พร้อมดนตรีKaraoke เชิญท่านสนุกสนานกับการร้องเพลงสลับกับการเล่นเกมส์โดยการนำของมัคคุเทศก์ ผู้ชำนาญการก่อนนำท่านเข้าสู่นิทราอันแสนสุข

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน โยคะเพื่อสุขภาพ - สวนสมุนไพร ฯ - เพชรบุรี

06.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามหญ้าหน้ารีสอร์ท เพื่อทำกิจกรรม " โยคะเพื่อสุขภาพ "

07.00 น. เชิญทุกท่านรับประทานอาหารเช้า (4) พร้อมร่วมเก็บภาพความประทับใจก่อนเดินทางกลับ

09.30 น. นำทุกท่านออกจากที่พัก เพื่อมุ่งหน้าสู่ " สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิชัยพัฒนา " เพื่อศึกาหาความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรกว่า 300 ชนิด สวนไม้หอม ฯ ไม้เศรษฐกิจ ฯ โดยวิทยากรจากมูลนิธิ ฯ พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อเพิ่มพูนความรู้มากยิ่งขึ้น

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง (5) ณ สวนสมเด็จ ฯ

13.00 น. หลังมื้ออาหารนำท่านสู่ วัดห้วยมงคล

13.30 น. วัดห้วยมงคล ไหว้หลวงปู่ทวด นำทุกท่านเพื่อเดินทางกลับ

14.00 น. ระหว่างทางนำท่านแวะซื้อของฝากของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับบ้าน

15.30 น. ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพ

รับจำนวนจำกัด สนใจติดต่อที่ ไพบูลย์ เจริญพรเวช 0 - 8119 - 87689 โทรสาร 0 - 2984 - 1664

E - mail : kriherbal.49@gmail.com

เรียนแพทย์แผนไทย - พิธีปิดการอบรม เทศบาลตำบลเขางู จ. ราชบุรี

กิจกรรมการเรียนแพทย์แผนไทย