วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2552

เครื่องบรรจุแคปซูล ( รางบรรจุแคปซูล2 )

เครื่องบรรจุแคปซูล
ทำจากพลาสติกใสคุณภาพดี
สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย
ราคาไม่แพง
สะดวกในการบรรจุ
ขนาด 113 แคปซูลมีแผ่นรองแคปซูลให้ 2 ขนาด
1. ขนาดแคปซูลเบอร์ 1 - 250 มิลลิกรัม
2. ขนาดแคปซูลเบอร์ 0 - 500 มิลลิกรัม
มีแผ่นกดหัวแคปซูลทำให้การบรรจุแคปซูลได้รวดเร็วขึ้น
สนใจโปรดติดต่อ
ไพบูลย์ 082-923-6195

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2552

สุขภาพดีและมีรายได้กับแพทย์แผนไทย (2)

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี

จัดอบรมในด้านความรู้เรื่องสมุนไพร ให้กับผู้ถูกคุมประพฤติเข้าร่วมอบรม

"สุขภาพดีและมีรายได้กับแพทย์แผนไทย"

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 12.00 น.-14.30 น.

ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี

ฟรี..อบรมแพทย์แผนไทย - แปรรูปสมุนไพร (2)

ชมรมแพทย์แผนไทยเทศบาลเขางู จ.ราชบุรี
ร่วมกับสำนักงานป้องกันโรคที่ 4 จังหวัด ราชบุรี
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
"พัฒนาภาคีเครื่อข่ายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรค
ไม่ติดต่อด้วยองค์ความรู้แพทย์แผนไทย
ปีงบประมาณ 2552"
ในหัวข้อ
( การฝึกปฏิบัติการแปรรูปทำแชมพูและครีมนวดผมดอกอัญชัน )
และความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย เวชกรรม , เภสัชกรรม ,
ผดุงครรภ์แผนไทย
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2552 เวลา 8.30 น. 16.00. น.
สนใจติดต่อที่ คุณ หมอ - ออม 081-880-3074
อาจารย์ - รัตนา 087-078-9922
อาจารย์ - ไพบูลย์ 081-198-7689

ฟรี - อบรมการเรียนแพทย์แผนไทย ( 9 )

ชมรมแพทย์แผนไทยศูนย์โรงพยาบาลนครปฐม
จัดฝึกอบรมความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย
และการแปรรูปสมุนไพร ( ครีมนวดลดไขมัน )
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2552 เวลา 8.30 น.15.00. น.
1. ความรู้เรื่องสมุนไพรนานาชนิด
2. ความรู้เรื่องเภสัชกรรมแผนไทย
3. ครีมนวดลดไขมัน
สนใจติดต่อที่ คุณ หมอ - นพพร : 087-413-6372
อาจารย์ - ไพบูลย์ : 081-198-7689

อบรมการเรียนแพทย์แผนไทย ( 8 )ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน
ชมรมแพทย์แผนไทยศูนย์โรงพยาบาลนครปฐม
จัดฝึกอบรมความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย
และการแปรรูปสมุนไพร ( ครีมนวดผมดอกอัญชัน )
วันเสาร์ท์ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8.30 น. 15.00. น.
1. ความรู้เรื่องสมุนไพรนานาชนิด
2. ความรู้เรื่องเภสัชกรรมแผนไทย
3. ครีมนวดผมดอกอัญชัน