วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2552

จำหน่ายตู้อบสมุนไพร(ตู้อบสมุนไพรมือสอง)เครื่องอบสมุนไพร

จำหน่ายตู้อบสมุนไพร (มือสอง )
เครื่องอบสมุนไพรเพื่ออุตสาหกรรม
ตู้อบสมุนไพรใช้อบสมุนไพรเพื่อการผลิตที่ถูกวิธี
เหมาะสำหรับผู้ที่ผลิตวัตถุดิบสมุนไพรทุกชนิด
มี 2 ขนาด
1. ตู้อบจากสแตนเลยทั้งตู้ มีถาด 6 ชั้นเหมาะสำหรับโรงงาน
ที่จะทำ GMP
2. ตู้อบทำจากเหล็กมีถาดอบ 10 ชั้น ขนาด 45 ซ.ม. * 50 ซ.ม.
ราคาประหยัด (ราคาพิเศษ)
ด่วน : มีจำนวนจำกัด
สนใจติดต่อ : ไพบูลย์ 082-923-6195

อบรมแพทย์แผนไทย - แปรรูปสมุนไพร (2)ภาพกิจกรรม

ชมรมแพทย์แผนไทยเทศบาลเขางู จ.ราชบุรี
ร่วมกับสำนักงานป้องกันโรคที่ 4 จังหวัด ราชบุรี
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
"พัฒนาภาคีเครื่อข่ายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรค
ไม่ติดต่อด้วยองค์ความรู้แพทย์แผนไทย
ปีงบประมาณ 2552"
ภาพกิจกรรม
( การฝึกปฏิบัติการแปรรูปทำแชมพูและครีมนวดผมดอกอัญชัน )
และความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย
เวชกรรม ,
เภสัชกรรม ,
ผดุงครรภ์แผนไทย
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2552 เวลา 8.30 น - 12.00 น.
อ ไกร มาศพิมล บรรยายความรู้เรื่องสมุนไพร
และการทำไวน์สับปะรดภายใน 1 วัน
อ ไพบูลย์ เจริญพรเวช สอนแพทย์แผนไทย
ภาพกิจกรรมการแปรรูปสมุนไพร
การทำแชมพู-ครีมนวดดอกอัญชัน