วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ชมรมแพทย์แผนไทย เทศบาล ตำบล เขางูจังหวัด ราชบุรี

กิจกรรมการเรียนแพทย์แผนไทยและแปรรูปสมุนไพร
ชมรมแพทย์แผนไทย เทศบาลตำบล เขางู จังหวัด ราชบุรี
วันที่ 25 สิงหาคม 2551

ฟรี...อบรมแพทย์แผนไทย - แปรรูปสมุนไพร ( 3 )

ชมรมแพทย์แผนไทยศูนย์โรงพยาบาลนครปฐม
จัดฝึกอบรม
ความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย และการแปรรูปสมุนไพร
( การทำโลชั่นกันยุงจากสมุนไพร )
วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2551 เวลา 8.30 น. 15.00. น.
1. ความรู้เรื่องสมุนไพรนานาชนิด
2. ความรู้เรื่องเภสัชกรรมแผนไทย
3. การทำโลชั่นกันยุงจากสมุนไพรไว้ใช้เอง
สนใจติดต่อที่ คุณ หมอ - นพพร 087-413-6372
อาจารย์ - ไพบูลย์ 081-198-7689

ชมรมแพทย์แผนไทย ศูนย์โรงพยาบาลนครปฐม

กิจกรรมการเรียนแพทย์แผนไทยและแปรรูปสมุนไพร
ชมรมแพทย์แผนไทย ศูนย์โรงพยาบาล นครปฐม จังหวัด นครปฐม
วันที่ 23 สิงหาคม 2551