วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566

รับอบรมนอกสถานที่

 ชมรมอนุรักษ์สมุนไพรไทย

โดยอาจารย์ไพบูลย์ 

รับอบรมการทำธุรกิจสมุนไพร 

การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรทุกชนิด 

วิทยากรบรรยาสมุนไพร

วิทยากรอบรมการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร

รับอบรมนอกสถานที่

สิ่งที่จะได้รับ

1..สูตรส่วนประกอบผลิตภัณฑ์,สรรพคุณสมุนไพร

สรรพคุณผลิตภัณฑ์ที่ทำ,การเตรียมวัตถุดิบทุกชนิด

ลงมือปฏิบัติ

2..อบรม(พรบ)ยา,ผลิตภัณฑ์สมุนไพร,เครื่องสำอาง

เรียนรู้ว่าทางอย.กำหนดอะไรบ้างเราทำอะไรได้บ้าง

วิธีทำฉลากต้องทำอย่างไร?

3..การตลาดอบรมแล้วหรือลงทุนไปแล้วจะขายที่ไหน

ขายอย่างไรทำอย่างไร

4..รับวุฒิบัตรของการอบรม(วุฒิบัตรของชมรมฯ)ทุกท่าน

สนใจโทร

082-923-6195

099-979-7897