วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2552

ฟรี..อบรมแพทย์แผนไทย - แปรรูปสมุนไพร ( 3 )

ชมรมแพทย์แผนไทยเทศบาลเขางู จ.ราชบุรี
ร่วมกับสำนักงานป้องกันโรคที่ 4 จังหวัด ราชบุรี
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
"พัฒนาภาคีเครื่อข่ายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรค
ไม่ติดต่อด้วยองค์ความรู้แพทย์แผนไทย
ปีงบประมาณ 2552"

ในหัวข้อ
( การฝึกปฏิบัติการแปรรูปสมุนไพรการทำครีมนวดเท้าไพล )
และความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย เวชกรรม , เภสัชกรรม ,
ผดุงครรภ์แผนไทย
วันอังคารที่ 21 เมษายน 2552 เวลา 8.30 น. 16.00. น.
สนใจติดต่อที่ คุณ หมอ - ออม 081-880-3074
อาจารย์ - รัตนา 087-078-9922
อาจารย์ - ไพบูลย์ 081-198-7689

ฟรี - อบรมการเรียนแพทย์แผนไทย ( 10 )

ชมรมแพทย์แผนไทยศูนย์โรงพยาบาลนครปฐม

จัดฝึกอบรมความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย
และการแปรรูปสมุนไพร ( ครีมนวดลดไขมัน )

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2552 เวลา 8.30 น.15.00. น.

1. ความรู้เรื่องสมุนไพรนานาชนิด
2. ความรู้เรื่องเภสัชกรรมแผนไทย
3. ครีมนวดลดไขมัน

สนใจติดต่อที่ คุณ หมอ - นพพร : 087-413-6372
อาจารย์ - ไพบูลย์ : 081-198-7689