วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ทัศนะศึกษาชมสมุนไพร-ชมสวนป่าสมุนไพร

ทัศนะศึกษาชมสวนสมุนไพร
กิจกรรมภาคปฎิบัติการเรียนเภสัชกรรมแผนไทย
นครปฐม - จันทบุรี - ระยอง
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2552
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาค 2552
เวลา 22.30 น. ลงทะเบียนเตรียมตัวเดินทางที่หน้าโรงพยาบาล นครปฐม
เวลา 23.00 น. รถออกเดินทางไปจังหวัดจันทบุรี
วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2552
เวลา 05.30 น. รถถึงจังหวัดจันทบุรี เตรียมตัวเข้าขมสวนสมุนไพร
เวลา 08.00 น. เข้าชมสมวนสมุนไพร อำเภอ มะขาม จังหวัดจันทบุรี
เวลา 11.30 น. ออกเดินทางสู่สวนสมุนไพร จังหวัด ระยอง
เวลา 13.00 น. รถถึงสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพฯ จังหวัดระยอง
เวลา 16.30 น. ออกเดินทางกลับ
เวลา 20.30 น. ถึง นครปฐมโดยสวัสดิภาพ

ฟรี - อบรมการเรียนแพทย์แผนไทย ( 12 )

ชมรมแพทย์แผนไทยศูนย์โรงพยาบาลนครปฐม

จัดฝึกอบรมความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย
และการแปรรูปสมุนไพร ( ผงสมุนไพรขัดผิว)
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2552 เวลา 8.30 น.15.00. น.
1. ความรู้เรื่องสมุนไพรนานาชนิด
2. ความรู้เรื่องเภสัชกรรมแผนไทย
3. ผงสมุนไพรขัดผิว
::
สนใจติดต่อที่ คุณ หมอ - นพพร : 087-413-6372
อาจารย์ - ไพบูลย์ : 081-198-7689

ฟรี - อบรมการเรียนแพทย์แผนไทย ( 11 ) ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม
ชมรมแพทย์แผนไทยศูนย์โรงพยาบาลนครปฐม
จัดฝึกอบรมความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย และการแปรรูปสมุนไพร ( พิมเสนน้ำสูตรพิเศษ)
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2552 เวลา 8.30 น.15.00. น.
1. ความรู้เรื่องสมุนไพรนานาชนิด
2. ความรู้เรื่องเภสัชกรรมแผนไทย
3. พิมเสนน้ำสูตรพิเศษ
::