วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ทัศนะศึกษาชมสมุนไพร-ชมสวนป่าสมุนไพร

ทัศนะศึกษาชมสวนสมุนไพร
กิจกรรมภาคปฎิบัติการเรียนเภสัชกรรมแผนไทย
ราชบุรี - จันทบุรี - ระยอง
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2552

::
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2552
::
เวลา 22.00 น. ลงทะเบียนเตรียมตัวเดินทางที่หน้าเทศบาลตำบลเขางู จ.ราชบุรี
เวลา 22.30 น. รถออกเดินทางไปจังหวัดจันทบุรี
::
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2552
เวลา 05.30 น. รถถึงจังหวัดจันทบุรี เตรียมตัวเข้าขมสวนสมุนไพร
เวลา 08.00 น. เข้าชมสมวนสมุนไพร อำเภอ มะขาม จังหวัดจันทบุรี
เวลา 11.30 น. ออกเดินทางสู่สวนสมุนไพร จังหวัด ระยอง
เวลา 13.00 น. รถถึงสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพฯ จังหวัดระยอง
เวลา 16.30 น. ออกเดินทางกลับ
เวลา 20.30 น. ถึง จ. ราชบุรีโดยสวัสดิภาพ

ฟรี..อบรมแพทย์แผนไทย - แปรรูปสมุนไพร ( 6 )

ชมรมแพทย์แผนไทยเทศบาลเขางู จ.ราชบุรี
ร่วมกับ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัด ราชบุรี
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
"พัฒนาภาคีเครื่อข่ายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรค ไม่ติดต่อด้วยองค์ความรู้แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2552"
ในหัวข้อ ( การฝึกปฏิบัติการแปรรูปสมุนไพรชาชงสมุนไพรใบหม่อนสูตรพิเศษ )
และความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย
เวชกรรม
เภสัชกรรม
ผดุงครรภ์แผนไทย
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2552 เวลา 8.30 น. 16.00. น.
สนใจติดต่อที่ คุณ หมอ - ออม 081-880-3074
อาจารย์ - รัตนา 087-078-9922
อาจารย์ - ไพบูลย์ 081-198-7689

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สารดูดความชื้น ซิลิก้าเจล Silica gel

จำหน่ายสารกันชื้น (Silica gel)
สารดูดความชื้น
มีหลายขนาด หลายแบบ
ราคาโรงงาน ปลีก - ส่ง
รับจัดส่งทางไปรษณีย์
สนใจติดต่อ ไพบูลย์
08-1198-7689,099-979-7897
::

อบรมความรู้เรื่องสมุนไพร

ภาพกิจกรรมการอบรมความรู้เรื่องสมุนไพรใกล้ตัวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร
::
ศูนย์พัฒนาสังคมที่ 49 จังหวัด ราชบุรี
ฝึกอบรม
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2552
เวลา 08.30 น. - 14.00 น.
โดย
วิทยากร
อาจารย์ ไพบูลย์ เจริญพรเวช
::

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ฟรี - อบรมการเรียนแพทย์แผนไทย ( 12 ) ภาพกิจกรรม

ชมรมแพทย์แผนไทยศูนย์โรงพยาบาลนครปฐม
จัดฝึกอบรมความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย
และการแปรรูปสมุนไพร ( ผงสมุนไพรขัดผิว)
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2552 เวลา 8.30 น.15.00. น.
1. ความรู้เรื่องสมุนไพรนานาชนิด
2. ความรู้เรื่องเภสัชกรรมแผนไทย
3. ผงสมุนไพรขัดผิว
:: สนใจติดต่อที่ คุณ หมอ - นพพร : 087-413-6372
อาจารย์ - ไพบูลย์ : 081-198-7689

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2552

เครื่องบรรจุแคปซูลราคาถูก

จำหน่ายเครื่องบรรจุแคปซูล
เครื่องบรรจุแคปซูลราคาถูก
( รางบรรจุแคปซูล )

ทำจากพลาสติกใสคุณภาพดี
สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่าย

ราคาไม่แพง
สะดวกในการบรรจุผงยาลงแคปซูล

ขนาดบรรจุ 113 แคปซูล มีแผ่นรองแคปซูลให้ 2 ขนาด
1. ขนาดแคปซูลเบอร์ 1 - 250 มิลลิกรัม
2. ขนาดแคปซูลเบอร์ 0 - 500 มิลลิกรัม
พิเศษมีแผ่นกดหัวแคปซูลทำให้การบรรจุแคปซูลสะดวกและรวดเร็วขึ้น

สนใจโปรดติดต่อ
ไพบูลย์ 081 - 198 - 7689


วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ฟรี..อบรมแพทย์แผนไทย - แปรรูปสมุนไพร ( 5 )

ชมรมแพทย์แผนไทยเทศบาลเขางู จ.ราชบุรี ร่วมกับ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัด ราชบุรี
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
"พัฒนาภาคีเครื่อข่ายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรค ไม่ติดต่อด้วยองค์ความรู้แพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2552"
ในหัวข้อ
( การฝึกปฏิบัติการแปรรูปสมุนไพรการสเปรย์น้ำมันผิวส้ม )
และความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย
เวชกรรม ,
เภสัชกรรม ,
ผดุงครรภ์แผนไทย
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2552 เวลา 8.30 น. 16.00. น.
สนใจติดต่อที่ คุณ หมอ - ออม 081-880-3074
อาจารย์ - รัตนา 087-078-9922
อาจารย์ - ไพบูลย์ 081-198-7689