วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ฟรี - อบรมการเรียนแพทย์แผนไทย ( 5 )

ชมรมแพทย์แผนไทยศูนย์โรงพยาบาลนครปฐม
จัดฝึกอบรมความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย และการแปรรูปสมุนไพร
( น้ำยาล้างจานจากสมุนไพร )
วันเสาร์ท์ 15 พฤษจิกายน 2551 เวลา 8.30 น. 15.00. น.
1. ความรู้เรื่องสมุนไพรนานาชนิด
2. ความรู้เรื่องเภสัชกรรมแผนไทย
3. น้ำยาล้างจานจากสมุนไพร
สนใจติดต่อที่ คุณ หมอ - นพพร : 087-413-6372
อาจารย์ - ไพบูลย์ : 081-198-7689

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2551

พิธีไหว้ครู - ครอบครูแพทย์แผนไทย

พิธีไหว้ครูและครอบครูแพทย์แผนไทย
ชมรมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาล นครปฐม
จังหวัด นครปฐม
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๑
เวลา ๙.0๙ น.
นาย พินิจ หิรัญโชติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นครปฐม จุดเทียนชัย
บรมครูแพทย์แผนไทย ท่านอาจารย์ ประเสริฐ พรหมณี ครูแพทย์แผนไทย ท่านอาจารย์ ประเสริฐ พรหมณี และคณะฯ


เรียนแพทย์แผนไทย - แปรรูปสมุนไพรชมรมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลนครปฐม

ชมรมแพทย์แผนไทยศูนย์โรงพยาบาลนครปฐม
จัดฝึกอบรม ความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย และการแปรรูปสมุนไพร
( ชาสมุนไพรอดบุหรี - สมุนไพรสูตรลดน้ำหนัก )
วันเสาร์ท์ 18 ตุลาคม 2551 เวลา 8.30 น. 15.00. น.
1. ความรู้เรื่องสมุนไพรนานาชนิด
2. ความรู้เรื่องเภสัชกรรมแผนไทย
3. การทำชาสมุนไพรอดบุหรี
4. การทำสมุนไพรลดน้ำหนัก ( ลดความอ้วน )
อาจารย์ ไกร มาศพิมล ความรู้เรื่องสมุนไพร -
ประวัติปู่ชีวกโกมารภัจจ์
อาจารย์ ไพบูลย์ เจริญพรเวช เภสัชกรรมแผนไทย - แปรรูปสมุนไพร
ภาพกิจกรรมนักเรียนแพทย์แผนไทยส่งการบ้าน
ภาพกิจกรรมการทำชาสมุนไพรอดบุหรี่

กิจกรรม การทำชาอดบุหรี่