วันเสาร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2552

ฟรี - อบรมการเรียนแพทย์แผนไทย ( 8 )

ชมรมแพทย์แผนไทยศูนย์โรงพยาบาลนครปฐม
จัดฝึกอบรมความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย
และการแปรรูปสมุนไพร ( ครีมนวดผมดอกอัญชัน )
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8.30 น.15.00. น.
1. ความรู้เรื่องสมุนไพรนานาชนิด
2. ความรู้เรื่องเภสัชกรรมแผนไทย
3. ครีมนวดผมดอกอัญชัน
สนใจติดต่อที่ คุณ หมอ - นพพร : 087-413-6372
อาจารย์ - ไพบูลย์ : 081-198-7689

อบรมการเรียนแพทย์แผนไทย ( 7 )


ชมรมแพทย์แผนไทยศูนย์โรงพยาบาลนครปฐม
จัดฝึกอบรมความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย
และการแปรรูปสมุนไพร ( แชมพูดอกอัญชัน )
วันเสาร์ท์ 17 มกราคม 2552 เวลา 8.30 น. 15.00. น.
1. ความรู้เรื่องสมุนไพรนานาชนิด
2. ความรู้เรื่องเภสัชกรรมแผนไทย
3. แชมพูดอกอัญชัน
::
ลงทะเบียน

ตรวจการบ้าน

เรียนเภสัชกรรมไทย

กิจกรรมทำแชมพูดอกอัญชัน

สุขภาพดีและมีรายได้กับแพทย์แผนไทย (1)

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี
ขอเชิญผู้ที่สนใจในด้านความรู้เรื่องสมุนไพร
เข้าร่วมอบรม
"สุขภาพดีและมีรายได้กับแพทย์แผนไทย"
วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2552 เวลา 12.00 น. - 14.30 น.
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี
:
ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมจังหวัดราชบุรี ได้กำหนดกิจกรรมอบรมความรู้และเสริมทักษะด้านการประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขและฟื้นฟูผู้ถูกคุมประพฤติสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นวิธีการ แก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมประพฤติให้กลับตนเป็นพลเมืองดีและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดอีก ในการนี้จึงได้จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง " สุขภาพดีและมีรายได้กับแพทย์แผนไทย" โดยมีท่านวิทยากร อาจารย์ ไพบูลย์ เจริญพรเวช มาให้ความรู้และการแปรรูปสมุนไพร การทำยาดมจากสมุนไพรไว้ใช้เองหรือเป็นอาชีพ
สนใจติดต่อ : โทร. 0-3232-5482