วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

เรียนแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมครั้งที่5

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย


@พระกัลยาณมิตราจารย์@

@ น้ำตาดอกไม้ร่วง ธรณี

พระเชษฐภคิณีศรี สู่ฟ้า

ลุโฆษขัยดุริยกวีตรี ภพพิโยค

เมรุมาศหยาดระยับหล้า โศกสร้อยกำศรวลฯ

@ พระสู่สวรรคาลัยคัลไลแล้ว

เพลงปี่แก้วแจ้วเจื้อยประจงหวน

โหยไห้ให้คิดถึงคะนึงครวญ

เทวษถ้วนหทัยไทย ถวายบังคมฯ

@ กัลยาณมิตราจารย์ @ ทรงจากแต่ไม่จาก

อักษรสารเศกบรรสม ยังประจักษ์อยู่ในจิต

ให้รู้ให้รื่นรมย์ ทวยไทยเหมือนใกล้ชิด

กันความรู้ ที่ควรรู้ แทบพระบาทพระบำเพ็ญ

@ รู้ลึกและรู้รอบ @ ทิพพิมานพระเมตตา

แล้วรู้ละอัตตาตรู พระการุณมาหยาดเย็น

องค์คุณความเป็นครู ยิ่งห่างก็ยิ่งเห็น

แหละคือกัลยาณมิตร พระมิ่งขวัญ นิรันดร์สมัยฯ


เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ พฤ ๑๓/๑๑/๕๑

อ ไกร มาศพิมล

อ ไพบูลย์ เจริญพรเวช ตรวจการบ้าน
ภาพกิจกรรมการทำน้ำยาล้างจานจากสมุนไพร