วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ด่วน:รับซื้อสมุนไพรหัวพุทธรักษาจำนวนมากด่วน : รับซื้อสมุนไพรหัวพุทธรักษาจำนวนมาก

1. ตากแห้ง จำนวน 500-1000 ก.ก.ต่อครั้ง

สนใจสอบถามได้ที่

ไพบูลย์ - 081-198-7689