รับซื้อสมุนไพร

กฤษฎาสมุนไพรรับซื้อสมุนไพรเพื่อนำมาผลิตยาสมุนไพร


1.    ใช้ในการผลิตยาของโรงงานกฤษฎาสมุนไพรเอง

2.    รับซื้อตามคำสั่งซื้อของลูกค้ากฤษฎาสมุนไพร

1.     ขอบชะนางขาว แห้ง       100     ก.ก.

2.     ขอบชะนางแดง แห้ง       100     ก.ก.

3.     พลูคาว แห้ง

4.     แก่นยอป่า   แห้ง               100     ก.ก.

5.     ว่านชักดลูก    แห้ง           100     ก.ก.

6.     เหงือกปลาหมอ  แห้ง       300     ก.ก.


ไพบูลย์ โทร 082-923-6195