วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2552

พิธีไหว้ครู - ครอบครูแพทย์แผนไทย ( ชมรมแพทย์แผนไทยเทศบาลตำบลเขางู จ. ราชบุรี )