วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ทัศนะศึกษาชมสมุนไพร-ชมสวนป่าสมุนไพร

ทัศนะศึกษาชมสวนสมุนไพร
กิจกรรมภาคปฎิบัติการเรียนเภสัชกรรมแผนไทย
ราชบุรี - จันทบุรี - ระยอง
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2552

::
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2552
::
เวลา 22.00 น. ลงทะเบียนเตรียมตัวเดินทางที่หน้าเทศบาลตำบลเขางู จ.ราชบุรี
เวลา 22.30 น. รถออกเดินทางไปจังหวัดจันทบุรี
::
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2552
เวลา 05.30 น. รถถึงจังหวัดจันทบุรี เตรียมตัวเข้าขมสวนสมุนไพร
เวลา 08.00 น. เข้าชมสมวนสมุนไพร อำเภอ มะขาม จังหวัดจันทบุรี
เวลา 11.30 น. ออกเดินทางสู่สวนสมุนไพร จังหวัด ระยอง
เวลา 13.00 น. รถถึงสวนสมุนไพร สมเด็จพระเทพฯ จังหวัดระยอง
เวลา 16.30 น. ออกเดินทางกลับ
เวลา 20.30 น. ถึง จ. ราชบุรีโดยสวัสดิภาพ