วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ฟรี - อบรมการเรียนแพทย์แผนไทย ( 11 ) ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม
ชมรมแพทย์แผนไทยศูนย์โรงพยาบาลนครปฐม
จัดฝึกอบรมความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย และการแปรรูปสมุนไพร ( พิมเสนน้ำสูตรพิเศษ)
วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2552 เวลา 8.30 น.15.00. น.
1. ความรู้เรื่องสมุนไพรนานาชนิด
2. ความรู้เรื่องเภสัชกรรมแผนไทย
3. พิมเสนน้ำสูตรพิเศษ
::