วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

ประเสริฐ พรหมณี

ประชาสัมพันธ์ วันเกิดท่านอาจารย์ ประเสริฐ พรหมณี ขอประชาสัมพันธ์ถึงท่านที่รู้จักและเป็นศิษย์ของท่านอาจารย์ประเสริฐ พรหมณี เนื่องจากวันที่ 17 เมษายน 2554 ทางโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดมหาธาตุท่าพระจันทร์ได้มีพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์ทุกท่านเนื่องในงานปีใหม่ไทย(วันสงการนต์)ลูกศิษย์แพทย์แผนไทยทุกคนในวันนั้นมีความประสงค์ที่จะจัดงานคล้ายวันเกิดให้กับท่านอาจารย์ประเสริฐ จึงได้มอบหมายให้ผมเป็นผู้ประสานงานในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนท่านที่รู้จักและลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ประเสริฐได้มาร่วมในงานคล้ายวันเกิดของท่านด้วย วันที่ 1 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. สถานที่ ร้านอาหาร นิตยาไก่ย่าง ข้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ถนน บรมราชชนนี สำหรับท่านที่จะมาร่วมงานกรุณาติดต่อ ไพบูลย์ เจริญพรเวช 082-923-6195 อาจารย์ประเสริฐ พรหมณี บว. , บภ. ผู้ก่อตั้งสมาคมโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดมหาธาตุท่าพระจันทร์