วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2551

เรียนแพทย์แผนไทย - แปรรูปสมุนไพรชมรมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลนครปฐม

กิจกรรมการเรียนแพทย์แผนไทย
โดยชมรมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาล นครปฐม
จ. นครปฐม
วันที่ 20 กันยายน 2551
ความรู้ทั่วไปจาก อาจารย์ ไกร มาศพิมล
ความรู้แพทย์แผนไทยจาก อาจารย์ ไพบูลย์ เจริญพรเวช
สอนเภสัชกรรมแพทย์แผนไทยและภาคปฏิบัติการเรียนรู้สมุนไพร
- แปรรูปสมุนไพร ทำโลชั่นน้ำมันตะไคร้หอม


ลงทะเบียนเข้าอบรม

อาจารย์ ไกร มาศพิมล
ผู้เข้าอบรมนำสมุนไพรมาถามอาจารย์

บรรยากาศผู้เข้าอบรม

อาจารย์ ไกร มาศพิมล - อาจารย์ ไพบูลย์ เจริญพรเวช บรรยายแพทย์แผนไทย
ภาพบรรยากาศการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ การแปรรูปสมุนไพร โลชั่นน้ำมันตะไคร้หอม