วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2551

ฟรี - อบรมการเรียนแพทย์แผนไทย ( 4 )

ชมรมแพทย์แผนไทยศูนย์โรงพยาบาลนครปฐม
จัดฝึกอบรม
ความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย และการแปรรูปสมุนไพร
( ชาสมุนไพรอดบุหรี - สมุนไพรสูตรลดน้ำหนัก )
วันเสาร์ท์ 18 ตุลาคม 2551 เวลา 8.30 น. 15.00. น.
1. ความรู้เรื่องสมุนไพรนานาชนิด
2. ความรู้เรื่องเภสัชกรรมแผนไทย
3. การทำชาสมุนไพรอดบุหรี
4. การทำสมุนไพรลดน้ำหนัก ( ลดความอ้วน )
สนใจติดต่อที่ คุณ หมอ - นพพร 087-413-6372
อาจารย์ - ไพบูลย์ 081-198-7689