วันเสาร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2552

อบรมการเรียนแพทย์แผนไทย ( 7 )


ชมรมแพทย์แผนไทยศูนย์โรงพยาบาลนครปฐม
จัดฝึกอบรมความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย
และการแปรรูปสมุนไพร ( แชมพูดอกอัญชัน )
วันเสาร์ท์ 17 มกราคม 2552 เวลา 8.30 น. 15.00. น.
1. ความรู้เรื่องสมุนไพรนานาชนิด
2. ความรู้เรื่องเภสัชกรรมแผนไทย
3. แชมพูดอกอัญชัน
::
ลงทะเบียน

ตรวจการบ้าน

เรียนเภสัชกรรมไทย

กิจกรรมทำแชมพูดอกอัญชัน