วันเสาร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2552

ฟรี - อบรมการเรียนแพทย์แผนไทย ( 8 )

ชมรมแพทย์แผนไทยศูนย์โรงพยาบาลนครปฐม
จัดฝึกอบรมความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย
และการแปรรูปสมุนไพร ( ครีมนวดผมดอกอัญชัน )
วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 8.30 น.15.00. น.
1. ความรู้เรื่องสมุนไพรนานาชนิด
2. ความรู้เรื่องเภสัชกรรมแผนไทย
3. ครีมนวดผมดอกอัญชัน
สนใจติดต่อที่ คุณ หมอ - นพพร : 087-413-6372
อาจารย์ - ไพบูลย์ : 081-198-7689