วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ชมรมแพทย์แผนไทย เทศบาล ตำบล เขางูจังหวัด ราชบุรี

กิจกรรมการเรียนแพทย์แผนไทยและแปรรูปสมุนไพร
ชมรมแพทย์แผนไทย
เทศบาลตำบล เขางู จังหวัด ราชบุรี
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552