วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552

พิธีไหว้ครู - ครอบครูแพทย์แผนไทย ( ชมรมแพทย์แผนไทยเทศบาลตำบลเขางู จ. ราชบุรี )

พิธีไหว้ครูและครอบครูแพทย์แผนไทย
ชมรมแพทย์แผนไทยเทศบาลตำบล เขางู
จังหวัด ราชบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๕๒
เวลา ๙.00 น.

ขอเชิญศิษย์แพทย์แผนไทยของชมรมฯ ทุกท่านร่วมงานไหว้ครูและครอบครูแพทย์แผนไทยเพื่อเป็นการประกอบพิธีให้กับศิษย์แพทย์แผนไทยที่ได้เรียนวิชาความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยในสาขาต่างๆและเพื่อเป็นการเครารพต่อครูบาอาจารย์ผู้ที่เป็นต้นแบบและผู้ที่ประสิทธิประสาทศ์วิชาความรู้ในด้านแพทย์แผนไทย พิธีไหว้ครูเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะได้เป็นหมอแผนไทยที่สมบูรณ์แบบเพื่อที่ราจะได้มีความเป็นหมอยาอย่างเต็มตัว จะได้ไม่ทำให้ผู้ที่เรียนวิชาความรู้ที่ได้รับแล้วนั้นไปใช้หรือทำแบบครึ่งๆกลางๆจะได้เป็นหมอแผนไทยที่สมบูรณ์และจะได้นำวิชาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติหรือทำได้ผลและไม่มีผลกระทบกลับมาทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในความรู้ความสามารถและนำไปปฏิบัติได้อย่างมั่นใจ ขอเชิญศิษย์แพทย์แผนไทยทุกท่านได้เข้าร่วมโดยพร้อมเพียงกัน

ติดต่อที่ คุณ หมอ - ออม 081-880-3074
อาจารย์ - รัตนา 087-078-9922
อาจารย์ - ไพบูลย์ 081-198-7689