วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2551

อบรมแพทย์แผนไทย เทศบาล ตำบล เขางู 23-07-2551

ชมรมแพทย์แผนไทยเทศบาลเขางู จ.ราชบุรี ร่วมกับสำนักงานป้องกันโรคที่ 4 จังหวัด ราชบุรี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาภาคีเครื่อข่ายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อด้วยองค์ความรู้แพทย์แผนไทย " ในหัวข้อ ( ) และความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย เวชกรรม , เภสัชกรรม , ผดุงครรภ์แผนไทย วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2551 เวลา 8.30 น. 16.00. น. สนใจติดต่อที่ คุณ หมอ - ออม 081-880-3074 อาจารย์ - รัตนา 087-078-9922 อาจารย์ - ไพบูลย์ 081-198-7689