วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ชมรมแพทย์แผนไทย เทศบาล ตำบล เขางูจังหวัด ราชบุรี

กิจกรรมการเรียนแพทย์แผนไทยและแปรรูปสมุนไพร
ชมรมแพทย์แผนไทย เทศบาลตำบล เขางู จังหวัด ราชบุรี
วันที่ 23 กรกฎาคม 2551