วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ฟรี..อบรมแพทย์แผนไทย - แปรรูปสมุนไพร (5)

ชมรมแพทย์แผนไทยเทศบาลตำบล เขางู จ.ราชบุรี
ร่วมกับ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัด ราชบุรี
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาภาคีเครื่อข่ายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อด้วยองค์ความรู้แพทย์แผนไทย "
ในหัวข้อ ( เรื่องสมุนไพรไทยกับยาแผนปัจจุบัน (ต่อ) การฝึกปฏิบัติการผลิตยาหม่องสมุนไพรไว้ใช้เอง)
และความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย เวชกรรม , เภสัชกรรม , ผดุงครรภ์แผนไทย
วันพุธที่ 10 กันยายน 2551 เวลา 8.30 น. 16.00. น.
สนใจติดต่อที่ คุณ หมอ - ออม 081-880-3074
อาจารย์ - รัตนา 087-078-9922
อาจารย์ - ไพบูลย์ 081-198-7689