วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ฟรี - อบรมการเรียนแพทย์แผนไทย ( 5 )

ชมรมแพทย์แผนไทยศูนย์โรงพยาบาลนครปฐม
จัดฝึกอบรมความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย และการแปรรูปสมุนไพร
( น้ำยาล้างจานจากสมุนไพร )
วันเสาร์ท์ 15 พฤษจิกายน 2551 เวลา 8.30 น. 15.00. น.
1. ความรู้เรื่องสมุนไพรนานาชนิด
2. ความรู้เรื่องเภสัชกรรมแผนไทย
3. น้ำยาล้างจานจากสมุนไพร
สนใจติดต่อที่ คุณ หมอ - นพพร : 087-413-6372
อาจารย์ - ไพบูลย์ : 081-198-7689