วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2551

เรียนแพทย์แผนไทย - แปรรูปสมุนไพรชมรมแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลนครปฐม

ชมรมแพทย์แผนไทยศูนย์โรงพยาบาลนครปฐม
จัดฝึกอบรม ความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย และการแปรรูปสมุนไพร
( ชาสมุนไพรอดบุหรี - สมุนไพรสูตรลดน้ำหนัก )
วันเสาร์ท์ 18 ตุลาคม 2551 เวลา 8.30 น. 15.00. น.
1. ความรู้เรื่องสมุนไพรนานาชนิด
2. ความรู้เรื่องเภสัชกรรมแผนไทย
3. การทำชาสมุนไพรอดบุหรี
4. การทำสมุนไพรลดน้ำหนัก ( ลดความอ้วน )
อาจารย์ ไกร มาศพิมล ความรู้เรื่องสมุนไพร -
ประวัติปู่ชีวกโกมารภัจจ์
อาจารย์ ไพบูลย์ เจริญพรเวช เภสัชกรรมแผนไทย - แปรรูปสมุนไพร
ภาพกิจกรรมนักเรียนแพทย์แผนไทยส่งการบ้าน
ภาพกิจกรรมการทำชาสมุนไพรอดบุหรี่

กิจกรรม การทำชาอดบุหรี่