วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552

ฟรี - อบรมการเรียนแพทย์แผนไทย ( 11 )

ชมรมแพทย์แผนไทยศูนย์โรงพยาบาลนครปฐม

จัดฝึกอบรมความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย
และการแปรรูปสมุนไพร ( พิมเสนน้ำสูตรพิเศษ)

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2552 เวลา 8.30 น.15.00. น.

1. ความรู้เรื่องสมุนไพรนานาชนิด
2. ความรู้เรื่องเภสัชกรรมแผนไทย
3. พิมเสนน้ำสูตรพิเศษ
สนใจติดต่อที่ คุณ หมอ - นพพร : 087-413-6372
อาจารย์ - ไพบูลย์ : 081-198-7689