วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552

อาลัยแด่ท่าน อาจารย์ พ.ต.ท.สุขเกษม ทิมมาศ

อาลัยแด่ท่านอาจารย์
พ.ต.ท. สุขเกษม ทิมมาศ
นายกสมาคมแพทย์แผนโบราณวัดมหาธาตุท่าพระจันทร์
::
จากใจศิษย์
แพทย์แผนโบราณวัดมหาธาตุท่าพระจันทร์
กรุงเทพ
21 เมษายน 2552
กำหนด สวดอภิธรรมศพ
21 - 26 เมษายน 2552
พิธีบรรจุศพ
27 เมษายน 2552 19.30 น.
วัดโสมนัสวิหาร ศาลา 10
::
ไพบูลย์ เจริญพรเวช
::
ต่อแต่นี้พวกเราจะไม่มีท่านอาจารย์อีกแล้ว