วันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2551

สมุนไพร , เครื่องเทศไทย

สมุนไพรและเครื่องเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันในอดีตได้ใช้สมุนไพรมาเป็นเวลานาน ด้วยการสังเกตุและภูมิปัญญาของการนำมาใช้แบบลองผิดลองถูกหรือการช่างสังเกตุว่าเวลาสัตว์เจ็บป่วยหรือไม่สบาย สัตว์เหล่านั้นจะกินพืชสมุนไพรเข้าไปจะทำให้อวกหรือคายหรือถ่ายออกมาแล้วทำให้สัตว์เหล่านั้นมีอาการดีขึ้น จึงนำมาซึ่งการได้รู้จักใช้สมุนไพรอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรค , เครื่องเทศ , เครื่องสำอาง การนำมาใช้ในคนและสัตว์ เช่นบริษัทผลิตยาได้นำคุณค่าของพืชแต่ละชนิดมาศึกษาและค้นคว้าถึงสรรพคุณของพืชสมุนไพรที่สามารถนำมารักษาหรือป้องกันโรคได้ดี และได้พัฒนามาเป็นรูปแบบของผลิตภัณฑ์ยาสำรูปที่ได้มีการใช้มาอย่างกว้างขวางทั่วโลก
082-923-6195