วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551

หนังสือ ดื่มสมุนไพรไทยชาล้างพิษ

หนังสือที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับการดื่มชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพและพร้อมทั้งสูตรในการปรุงชา
สมุนไพรเพื่อสุขภาพจำนวนมากที่สามารถนำมาปรุงเองโดยมีการจัดหาสมุนไพรมาทำเป็นชาได้ง่ายๆ
ได้ความรู้ : ได้สุขภาพที่ดี : ทำเป็นธุรกิจร้านชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพได้