วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ฟรี...อบรมแพทย์แผนไทย - แปรรูปสมุนไพร ( 4 )

ชมรมแพทย์แผนไทยเทศบาลเขางู จ.ราชบุรี ร่วมกับสำนักงานป้องกันโรคที่ 4 จังหวัด ราชบุรี จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาภาคีเครื่อข่ายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อด้วยองค์ความรู้แพทย์แผนไทย " ในหัวข้อ ( เรื่องสมุนไพรไทยกับยาแผนปัจจุบัน การฝึกปฏิบัติการผลิตชาชงสมุนไพร ชาอดบุหรี่ ) และความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย เวชกรรม , เภสัชกรรม , ผดุงครรภ์แผนไทย วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2551 เวลา 8.30 น. 16.00. น.
สนใจติดต่อที่ คุณ หมอ - ออม 081-880-3074
อาจารย์ - รัตนา 087-078-9922
อาจารย์ - ไพบูลย์ 081-198-7689