วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551

แพทย์แผนไทย

ความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย ในปัจจุบันมีผู้สนใจในเรื่องการแพทย์แผนไทยโดยในแต่ละปีจะมีผู้ที่สนใจสมัครเรียนและสมัครสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะจำนวนมาก จึงทำให้วงการแพทย์แผนไทยเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น