วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551

วัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพ

เนื่องจากความต้องการของตลาดวัตถุดิบสมุนไพร-เครื่องเทศมีความต้องการเป็นจำนวนมาก โดยมีการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ผลิตยาจากสมุนไพร , ผลิตเครื่องสำอาง , ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร , ผลิตเป็นส่วนประกอบของอาหารสำเร็จรูป , พริกแกง และเครื่องเทศโรยในอาหารพร้อมรับประทาน , ผลิตเป็นอาหารและยาสำหรับผลิตสัตว์เศรษฐกิจ หมู , ไก่ , กุ้ง และอื่นๆ จึงทำให้มีการใช้วัตถุดิบสมุนไพรกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะการใช้ในการรักษาสัตว์โดยมีความต้องการเป็นจำนวนมากในอนาคตอันใกล้นี้ สมุนไพรและเครื่องเทศจัดเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ การจัดทำวัตถุดิบสมุนไพรและเครื่องเทศที่มีคุณภาพนั้นย่อมนำไปสู่การผลิตและการใช้สมุนไพรที่เกิดประโยชน์สูงสุด และทำให้ผลิตภัณฑ์หรือการใช้สมุนไพรที่เรานำมาใช้จะเกิดประสิทธิภาพที่ดี
ตัวอย่างวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพ