วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ศูนย์การเรียนรู้แพทย์แผนไทย - อบรมธุรกิจแปรรูปสมุนไพร

ศูนย์การเรียนรู้แพทย์แผนไทย
เรียนแพทย์แผนไทย :
1. เภสัชกรรมไทย
2. เวชกรรมไทย
3. ผดุงครรภ์ไทย
4. นวดแผนไทย
ศูนย์ฝึกอบรมธุรกิจแปรรูปสมุนไพร
> การทำยาจากสมุนไพร : 1. ยาน้ำ 2. ยาแคปซูล 3. ยาลูกกลอน 4. ยาหม่อง
5. ยาน้ำมัน 6. ยาผง 7. ยากวน 8. ยาครีม 9. ยาดม
> การทำเครื่องสำอาง : 1. ครีม 2. โลชั่น 3. แชมพู 4. สบู่ 5. น้ำหอม
6. น้ำปรุง 7. ยาสีฟันสมุนไพร (ชนิดผง,ชนิดครีม) 8. น้ำยาใส่ผม 9. โลชั่น
> การแปรรูปอาหารจากสมุนไพร : 1. คุ๊กกี้สมุนไพร 2. ตุ๋นยาจีน 3. ตุ๋นยาไทย
ยำสมุนไพร น้ำพริกสมุนไพร และอื่นๆ
> เครื่องดื่มจากสมุนไพร : 1. ไวน์ 2. น้ำสมุนไพร 3. น้ำผมไม้ 4. เหล้าดอง
> ความรู้เรื่องการขออนุญาตต่างๆ :
1. การขอคำแนะนำสถานที่ 2. ขอเลขทะเบียนยาแผนโบราณ
3. ขอเลขผลิตภัณฑ์อาหาร 4. ความรู้เรื่องการจัดทำหรือจดแจ้งฉลากต่างๆ
5. เครื่องสำอาง
> สอนโดยอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสพการณ์
สนใจติดต่อ
ศูนย์การเรียนแพทย์แผนไทย - ธุรกิจสมุนไพร
86/24 ม. 2 ต. บางคูเวียง อ. บางกรวย
จ. นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0 - 2984 - 1664
081 - 198 -7689